Data

6 kwietnia, 2020

Przestój kodeksowy a przestój ekonomiczny

Najogólniej rzecz ujmując przestój „kodeksowy” (art.81 KP) i przestój ekonomiczny to okresy, w których pracownik nie wykonuje pracy z przyczyn jego niedotyczących. Pozornie nie ma między nimi różnic, jednak bliższa analiza prawna wskazuje, że zasady i tryb wprowadzania tych przestojów oraz ich skutki prawne są jakościowo różne. Co oznacza przestój...
Czytaj więcej

„Koszty” skorzystania przez pracodawców z pomocy publicznej

Wykorzystanie pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w pewnych sytuacjach może okazać się byt kosztowne dla przedsiębiorcy. Artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych (Dz.U....
Czytaj więcej