Data

19 czerwca, 2020

SURE – unijny instrument wsparcia finansowego w zw. z COVID-19

W kwietniu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko w sprawie finansowego wsparcia państw UE oraz wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE) spowodowaną pandemią COVID-19. Instrument SURE ma na celu poprawić sytuację ekonomiczną...
Czytaj więcej