Data

25 listopada, 2020

3 mld złotych na obwodnice i zadania miejskie

W połowie listopada rząd przedłożył do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt zmian w prawie przede wszystkim rozszerza katalog zadań dofinansowywanych z FDS o zadania obwodnicowe i miejskie oraz zasila konto Funduszu o dodatkowe 3 mld zł. Dodatkowe środki stanowią jeden z elementów walki ze skutkami kryzysu...
Czytaj więcej