Data

3 lutego, 2021

Prawo zamówień publicznych – ważne zmiany dla JST

Po ponad rocznym vacatio legis, prawo zamówień publicznych uchwalone jeszcze w 2019 roku, weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Celem nowej ustawy było wprowadzenie rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych. PZP w nowym kształcie uwzględnia zarówno rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa, jak i...
Czytaj więcej