Data

13 maja, 2021

Samorządy dostaną lokale za grunty

  W ostatnich tygodniach ubiegłego roku Sejm uchwalając ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, ustanowił ramy prawne rządowego pomysłu lokal za grunt. W zamyśle programu ma on zaangażować w realizację celu poprawy dostępności mieszkań potencjał rynku mieszkaniowego – zarówno deweloperów, jak...
Czytaj więcej