Treści eksperckie

Ustawa o doręczeniach elektronicznych – od 5 października 2021 r.

Od 5 października 2021 roku wejdzie w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadzająca zasady funkcjonowania w obrocie prawnym elektronicznych przesyłek rejestrowanych. Przepisy umożliwią stosowanie e-Doręczeń zarówno w instytucjach publicznych, jak i w obrocie gospodarczym. Usługa będzie również dostępna dla osób prywatnych. E-doręczenia już niebawem staną się rzeczywistością. Dzięki ich wdrożeniu...
Czytaj więcej

Kwartalnik „Prawo Nowych Technologii” już dostępny!

Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji będą omawiane w nowym czasopiśmie: „Prawo Nowych Technologii”, którego red. naczelnym jest mec. Xawery Konarski. W pierwszym numerze Kwartalnika PNT zamieszczonych zostało aż 16 obszernych artykułów, opracowanych przez 23 Autorów na ponad 120 stronach. Wszystkie teksty zostały podzielone na kilka...
Czytaj więcej

Samorządy dostaną lokale za grunty

  W ostatnich tygodniach ubiegłego roku Sejm uchwalając ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, ustanowił ramy prawne rządowego pomysłu lokal za grunt. W zamyśle programu ma on zaangażować w realizację celu poprawy dostępności mieszkań potencjał rynku mieszkaniowego – zarówno deweloperów, jak...
Czytaj więcej

Raport o stanie zapewniania dostępności – obowiązkowo w BIP do końca marca

Uchwalona w lipcu 2019 roku ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nałożyła na podmioty publiczne szereg obowiązków związanych z zapewnianiem dostępności – zarówno pod względem dostępności architektonicznej jak i komunikacyjno-informacyjnej. Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku ustawodawca wyznaczył podmiotom publicznym termin udostępnienia raportu o stanie zapewniania dostępności osobom...
Czytaj więcej

E-doręczenia już jesienią

W drugiej połowie ubiegłego roku Sejm przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych, która otwiera drogę do przeniesienia korespondencji urzędowej na linii urząd-obywatel do wersji cyfrowej. Usługa doręczenia elektronicznego będzie usługą dobrowolną i bezpłatną, umożliwiającą obywatelowi otrzymywanie korespondencji od organów państwowych elektronicznie bez konieczności wizyty w urzędzie pocztowym. Podmioty niepubliczne, w tym...
Czytaj więcej

Prawo zamówień publicznych – ważne zmiany dla JST

Po ponad rocznym vacatio legis, prawo zamówień publicznych uchwalone jeszcze w 2019 roku, weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Celem nowej ustawy było wprowadzenie rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych. PZP w nowym kształcie uwzględnia zarówno rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa, jak i...
Czytaj więcej

Książka „Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie ustne. Język angielski” – wywiad z prof. M. Kuźniakiem i dr. Janem Gościńskim

Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udzielenia wywiadu. Książka, o której będziemy rozmawiać, ukazała się pod koniec sierpnia 2020 w ramach serii wydawniczej ‘Egzamin na tłumacza przysięgłego’, zainicjowanej przez Wydawnictwo C.H.Beck.  Na wstępie chciałabym zapytać, skąd pomysł na taką publikację i jak długo trwało pisanie i opracowywanie materiałów? Kilka lat...
Czytaj więcej

Skazani na upadłość: Dramat pracodawców – osób fizycznych

W Polsce działa kilkaset tysięcy pracodawców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. W niektórych branżach, takich jak gastronomia, handel czy niektóre rodzaje usług, pracodawcy tacy stanowią dominującą ilość przedsiębiorców działających na konkretnym rynku. Ten niezwykle czuły na koniunkturę sektor, dotknięty dodatkowo obostrzeniami wynikającymi z pandemii, broni się...
Czytaj więcej
1 2 3 6