Informacja w Administracji Publicznej

Info

To całościowe uporządkowanie problematyki gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w jednostkach i instytucjach administracji publicznej.

Kwartalnik skierowanym jest do sektora publicznego, m.in. do:

  • urzędów centralnych (ministerstw, urzędów, stacji, inspektoratów, sądów i prokuratur);
  • jednostek samorządu terytorialnego;
  • instytucji kultury, jednostek pomocy społecznej, jednostek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu.

czasopisma.beck.pl