Nowelizacja KPC 2023

Info

Nowelizacja KPC z 9 marca 2023 r.

Nowe przepisy od 1 lipca 2023 r.

Zakres zmian nowelizacji postępowania cywilnego jest bardzo szeroki. Reforma zmienia 149 artykułów KPC, a także 15 innych ustaw. Nowe przepisy postępowania cywilnego dotyczą przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem.

Sprawdź ofertę publikacji uwzględniających nowe regulacje.

Sprawdź ofertę