Zarys Prawa

Info

Zarys Prawa to publikacje zawierające wnikliwe i wyczerpujące opracowanie poszczególnych zagadnień prawnych. Od komentarzy różni je przekrojowe ujęcie tematu.

Mają charakter obszernego opracowania monograficznego, ale wskazują też praktyczne rozwiązania pojawiających się w trakcie wykładu problemów.

Sprawdź publikacje