Zarys Prawa

Info

Dzieła z serii Zarys Prawa stanowią wnikliwe i wyczerpujące opracowanie poszczególnych zagadnień prawnych. Od komentarzy różni je przekrojowe ujecie tematu. Mają charakter obszernego opracowania monograficznego, ale wskazują też praktyczne rozwiązania pojawiających się w trakcie wykładu problemów.

Sprawdź publikacje dostępne w serii