Odpowiedzialny rozwój

Wydawnictwo C.H.Beck oferuje najwyższej jakości wiedzę prawniczą. Do rąk naszych klientów co roku trafia wiele drukowanych publikacji z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literatury akademickiej, aplikacyjnej i obcojęzycznej. Wiemy, jak ważny w dzisiejszych czasach jest odpowiedzialny rozwój firmy, dlatego podejmujemy świadome działania mające na celu ochronę środowiska oraz angażujemy się w akcje edukacyjne i charytatywne.


Sadzimy drzewa

Jesteśmy zaangażowani w projekt sadzenia drzew w miejscach, które wymagają zalesienia. Zależy nam, aby prowadząc działalność wydawniczą dbać o równowagę ekologiczną. W tym zakresie współpracujemy z firmą posadzimy.pl.


Dbamy o środowisko

Wprowadziliśmy rozwiązania, które minimalizują negatywny wpływ naszej codziennej działalności na środowisko naturalne.

Należą do nich m.in.:

  • używanie ekologicznych środków czystości oraz szklanych opakowań zamiast plastikowych;
  • segregowanie i utylizowanie odpadów;
  • korzystanie z urządzeń wielofunkcyjnych;
  • drukowanie dokumentów dwustronnie na certyfikowanym papierze eko.

Wspieramy edukację

Współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim wspierając studentów prawa, którzy osiągają wyróżniające się wyniki w nauce, ale są w trudnej sytuacji finansowej. Co roku Centrum Wsparcia Dydaktyki UW we współpracy z C.H.Beck wybiera 4 osoby, którym fundujemy stypendium oraz pakiet książek i materiałów potrzebnych do nauki.


Jesteśmy wolontariuszami

Chętnie angażujemy się w akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. Nasze akcje to m.in.:

Piknik dla Domu Dziecka

1 czerwca br. organizujemy piknik dla dzieci z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem na Podlasiu. Wśród atrakcji nie zabraknie dmuchanego placu zabaw, popcornu, waty cukrowej oraz słodkich prezentów, które osobiście zostaną przez nas zapakowane i dostarczone.

Działania pomocowe dla dotkniętej wojną Ukrainy i jej obywateli w Polsce

Zorganizowaliśmy zbiórkę darów rzeczowych oraz środków pieniężnych na zakup najpotrzebniejszych produktów dla uchodźców z Ukrainy. Dary przekazaliśmy Praskiemu Punktowi Wsparcia Ukrainy przy ul. Targowej w Warszawie.

Legalis pomaga

Udostępniliśmy nieodpłatnie specjalną wersję systemu Legalis wszystkim prawnikom deklarującym pomoc prawną pro bono na rzecz obywateli Ukrainy szukających schronienia w Polsce po wybuchu wojny.

Dodatkowo nasze polsko-ukraińskie wydania tekstów ustaw zostały przekazane do ORA Warszawa i NRA celem wsparcia zaangażowanych w pomoc prawników ze wszystkich izb adwokackich w Polsce.

Ponadto, C.H. Beck  Warszawa, przekazała środki pieniężne dla Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz pomocy Ukrainie. W akcji pomocy uczestniczyło również C.H.Beck Monachium, które przekazało fundusze na rzecz Malteser International – organizacji, która pomaga bezpośrednio na terytorium Ukrainy.