Aktualności

25. wydanie „Prawa handlowego” – spotkanie autorskie z prof. Andrzejem Kidybą

5 października 2023 r. w księgarni C.H.Beck przy Al. „Solidarności” 83/89 odbyło się spotkanie autorskie z prof. Andrzejem Kidybą, autorem podręcznika „Prawo handlowe”, którego jubileuszowe 25. wydanie ukazało się w 2023 r. Podczas spotkania był czas nie tylko na wspomnienia związane z redakcyjną stroną projektu, ale też przywoływano ciekawe anegdoty i historie sprzed lat. Nie zabrakło życzeń i gratulacji składanych na ręce Pana Profesora oraz przedstawicieli Wydawnictwa.

Prof. dr hab. Andrzej Kidyba jest profesorem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, specjalistą w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego. Ukończył aplikację sędziowską. Radca prawny, ekspert rządowy i komisji sejmowych. Autor ponad 350 publikacji: książek, podręczników, komentarzy, monografii i artykułów. Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec.

Publikacja składa się z trzech części, z których:

  • Pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji).
  • Druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, instytucje not for profit.
  • Trzecia zawiera ogólne informacje dotyczące kontraktów, ich rodzajów oraz sposób nawiązywania stosunków, a także opisy różnych (nazwanych i nienazwanych) umów handlowych, np. umowy sprzedaży konsumenckiej, umowy agencji, komisu, leasingu czy umowy factoringu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania:

Zachęcamy również do obejrzenia i wysłuchania wypowiedzi oraz wspomnień Prof. Andrzeja Kidyby dotyczących pracy nad podręcznikiem „Prawo handlowe”:

Zapraszamy do zakupu książki: