Zrównoważony rozwój

Wydawnictwo C.H.Beck oferuje najwyższej jakości wiedzę prawniczą. Do rąk naszych klientów co roku trafia wiele drukowanych publikacji z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literatury akademickiej, aplikacyjnej i obcojęzycznej. Wiemy, jak ważny w dzisiejszych czasach jest odpowiedzialny rozwój organizacji, dlatego podejmujemy świadome działania mające na celu ochronę środowiska oraz angażujemy się w akcje edukacyjne i charytatywne.


Sadzimy drzewa

Jesteśmy zaangażowani w projekt sadzenia drzew w miejscach, które wymagają zalesienia. Zależy nam, aby prowadząc działalność wydawniczą dbać o równowagę ekologiczną. W tym zakresie współpracujemy z posadzimy.pl działającą na rynku od 2019 roku.

Wykorzystując rocznie do produkcji książek, wydanych drukiem, około 55 ton papieru, chcemy pozostać neutralni i oddać naturze to, co najcenniejsze. Sadząc drzewa przeciwdziałamy zmianom klimatycznym i podnosimy świadomość ekologiczną. Dwa razy w roku, wiosną i jesienią, sadzimy drzewa dbając o polskie lasy.


Dbamy o środowisko

Wprowadziliśmy i jesteśmy na bieżąco z rozwiązaniami, które minimalizują negatywny wpływ naszej codziennej działalności na środowisko naturalne.

Należą do nich m.in.:

  • używanie ekologicznych środków czystości oraz szklanych opakowań zamiast plastikowych;
  • segregowanie i utylizowanie odpadów;
  • korzystanie z urządzeń wielofunkcyjnych;
  • drukowanie dokumentów dwustronnie na certyfikowanym papierze eko.

Jesteśmy wolontariuszami

Chętnie angażujemy się w akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. Nasze akcje to m.in.:

XXIII edycja Szlachetnej Paczki

W Święta Bożego Narodzenia 2023 r. zaangażowaliśmy się w akcję charytatywną Szlachetna Paczka, mającą na celu pomoc rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, potrzebujące rodziny dostały nadzieję, a ich życie zmieniło się na lepsze. Zapewniliśmy nie tylko podstawowe potrzeby dwóch rodzin, dodatkowo udało się sprawić mnóstwo prezentów i uśmiechu.

Wycieczka do Opery i Filharmonii Podlaskiej – Dom Dziecka

25 listopada 2023 r. zorganizowaliśmy wycieczkę do Opery i Filharmonii oraz spędziliśmy czas z podopiecznymi Domu Dziecka w Krasnem.

Nasi pracownicy i współpracownicy zakupili artykuły na zajęcia plastyczne o tematyce świątecznej. W ten sposób wspomogliśmy organizację kreatywnej rozrywki dla podopiecznych tego ośrodka.

Piknik dla Domu Dziecka

1 czerwca 2023 roku zorganizowaliśmy piknik dla dzieci z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem na Podlasiu, zapewniając moc atrakcji oraz słodkich prezentów.

Działania pomocowe dla dotkniętej wojną Ukrainy i jej obywateli w Polsce

Zorganizowaliśmy zbiórkę darów rzeczowych oraz środków pieniężnych na zakup najpotrzebniejszych produktów dla uchodźców z Ukrainy. Dary przekazaliśmy Praskiemu Punktowi Wsparcia Ukrainy przy ul. Targowej w Warszawie.

Legalis pomaga

Udostępniliśmy nieodpłatnie specjalną wersję systemu Legalis wszystkim prawnikom deklarującym pomoc prawną pro bono na rzecz obywateli Ukrainy szukających schronienia w Polsce po wybuchu wojny.

Dodatkowo nasze polsko-ukraińskie wydania tekstów ustaw zostały przekazane do ORA Warszawa i NRA celem wsparcia zaangażowanych w pomoc prawników ze wszystkich izb adwokackich w Polsce.

Ponadto, C.H.Beck  Warszawa, przekazała środki pieniężne dla Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz pomocy Ukrainie. W akcji pomocy uczestniczyło również C.H.Beck Monachium, które przekazało fundusze na rzecz Malteser International – organizacji, która pomaga bezpośrednio na terytorium Ukrainy.