Kariera

Jacy jesteśmy

Atmosfera pracy jest dla nas równie istotna jak jej efekty, dlatego w praktyce stosujemy zarówno zarządzanie poprzez cele jak i poprzez wartości.

Cele osiągamy dzięki pracy zespołowej, która dla nas oznacza współdziałanie i współodpowiedzialność.

W środowisku pracy cenimy takie aspekty jak kultura osobista, wysoki poziom komunikacji, wzajemny szacunek i zaufanie.

W naszej pracy opieramy się na:

jakości – dbamy o jakość i efektywność naszej pracy,
wiedzy – upowszechniając wiedzę, stale dążymy do jej poszerzania oraz do rozwoju własnych umiejętności
i kompetencji,
doświadczeniu – czerpiemy z naszych doświadczeń, doceniamy różnorodność, dzielimy się wiedzą, praktyką i pomysłami.

Cenimy rozwój naszych Pracowników, który aktywnie wspieramy poprzez Politykę Szkoleniową, regulującą zasady dofinansowania nauki języków obcych oraz nauki na uczelniach wyższych, studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach zawodowych.

Dbając o wysoki poziom motywacji naszych Pracowników gwarantujemy im również dostęp do szeregu benefitów:

  • szeroki pakiet prywatnej opieki medycznej, z możliwością objęcia nim również osób najbliższych
  • karnet sportowy
  • ruchomy czas pracy
  • preferencyjne warunki zakupu produktów Wydawnictwa.
Jak do nas dołączyć

Sprawdź nasze oferty pracy poniżej, a jeśli nie znalazłeś oferty dla siebie, wyślij swoją aplikację na adres: rekrutacja@beck.pl

Aktualne oferty pracy

Zgłoszenia zawierające życiorys prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@beck.pl

W tytule korespondencji prosimy o umieszczenie numeru referencyjnego.

 

Proces rekrutacyjny

Metody rekrutacji dobieramy adekwatnie do stanowiska, na które rekrutujemy.


W procesie rekrutacyjnym korzystamy z wywiadów telefonicznych, rozmów rekrutacyjnych z elementami wywiadów behawioralnych lub kompetencyjnych, testów merytorycznych i językowych, próbek prac, case study oraz assessment center.


Kandydat, wyłoniony po selekcji CV, jest informowany o metodach i etapach rekrutacji, dobranych do stanowiska, na które aplikował a ostatecznie także o wyniku rekrutacji.

Dla studentów prawa

Jeśli jesteś studentem prawa i chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowym Wydawnictwie prawniczym – napisz do nas na adres: rekrutacja@beck.pl

Możesz również zostać naszym Ambasadorem!

Ambasadorzy C.H.Beck to studenci prawa, którzy działają na rzecz Wydawnictwa w zakresie promocji literatury akademickiej na największych wydziałach prawa w Polsce. Ambasadorzy wybierani są spośród osób aktywnie działających na uczelniach, np. w Studenckich Poradniach Prawnych, z którymi Wydawnictwo prowadzi stałą współpracę.

Jeśli chcesz zostać Ambasadorem C.H.Beck, wyślij swoje zgłoszenie na adres: rekrutacja.ambasador@beck.pl

 


Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji – Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.