Aktualności

Legalis Administracja

funkcjonujący pod adresem www.gov.legalis.pl , to system dedykowany administracji publicznej, szczególnie jednostkom samorządu terytorialnego. Uwzględnia potrzeby informacyjne wszystkich najważniejszych wydziałów i jednostek organizacyjnych.