Wydawnictwa naukowe

Wydawnictwo C.H.Beck działa w Polsce od 1993 r., w rodzinnej Bawarii liczy sobie przeszło 250 lat, cały czas pozostając w rękach jednej rodziny Beck. W ostatnim ćwierćwieczu aktywność Wydawnictwa znacznie wzrosła, wnosząc wkład wiedzy i kapitał doświadczenia również na rynek fachowych prawniczych publikacji w Czechach, Szwajcarii, Rumunii i na Słowacji.

W szerokim kręgu tematyki publikacji znajdują się poza naukami prawnymi także tytuły z zakresu podatków i ekonomii oraz historii i etyki zawodów prawniczych. Nowością jest bogata oferta skierowana do uczących się języków obcych w zakresie prawa i gospodarki, studentów i aplikantów oraz kandydatów na tłumaczy przysięgłych i wreszcie – samych tłumaczy przysięgłych.

Wydawnictwo jest członkiem Polskiej Izby Książki działającym aktywnie w Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych. Współpracuje z wieloma podmiotami takimi jak: Instytut Nauk Prawnych PAN, polskie centrum Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), Polski Instytut Notarialny (PoliNot), ośrodki akademickie i prawnicze samorządy zawodowe z całego kraju oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych w ramach partnerstwa naukowego przy wydawaniu różnego rodzaju publikacji naukowych, a także organizacji innych przedsięwzięć. Jest członkiem honorowym Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

C.H.Beck specjalną wagę przywiązuje do wysokich standardów wydawniczych i profesjonalnej redakcji tekstów. W długim procesie wydawniczym Wydawcy oraz Redaktorzy merytoryczni wraz z Autorami przygotowują opracowania służące najpierw studentom i doktorantom, następnie w ścieżce rozwoju naukowego doktorom, doktorom habilitowanym i profesorom prawa, a na ścieżce kariery zawodowej – sędziom i prokuratorom, adwokatom i radcom prawnym, notariuszom, doradcom podatkowym oraz innym profesjom – nie tylko prawniczym.

Wyrazem szacunku dla środowiska akademickiego są liczne księgi pamiątkowe, kroniki zjazdów katedr, sentencje i paremie łacińskie.

Dorobek wydawniczy C.H.Beck w latach 2013-2017
  Kategoria 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. Razem 2013-2017
Monografie naukowe 60 50 68 98 86 362
Systemy prawa 15 14 12 14 14 69
Komentarze 53 51 62 71 66 303
Literatura akademicka 56 54 54 63 59 286
Literatura aplikacyjna 29 24 31 33 33 150
Literatura obcojęzyczna 21 23 14 14 13 85
Publikacje praktyczne 69 94 85 78 81 407
Inne 121 109 122 109 112 573
Razem 424 419 448 480 464 2 235

 

Czasopisma wydawane przez C.H.Beck

Dwutygodnik

 • Monitor Prawniczy

Miesięczniki:

 • Monitor Podatkowy
 • Monitor Prawa Pracy
 • Nieruchomości C.H.Beck

Kwartalniki:

 • ADR. Arbitraż i Mediacja
 • Edukacja Prawnicza
 • Informacja w Administracji Publicznej
 • Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
 • Monitor Prawa Handlowego
 • Prawo Mediów Elektronicznych
 • Prawo Zamówień Publicznych
 • Studia Prawa Prywatnego