Kontakt

 
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17
(budynek North Gate)
00-203 Warszawa
Tel.: 22 33 77 600
Faks: 22 33 77 602
E-mail: kontakt@beck.pl

 
Współpraca

Redakcyjna: redakcja@beck.pl
Reklamowa: marketing@beck.pl

 
Dział Obsługi Klienta

ul. Matuszewska 14 bud. B1
03-876 Warszawa
Infolinia.: 22 311 22 22
Faks: 22 33 77 601

Oferta Systemu Legalis, Iuscase
nr. wew. 1 | legalis@beck.pl

Serwis merytoryczny Systemu Legalis
nr. wew. 2 | legalis@beck.pl

Serwis techniczny
nr. wew. 3 | serwis.legalis@beck.pl

Obsługa Klienta Systemu Legalis
nr. wew. 4 | legalis@beck.pl

Szkolenia
nr. wew. 5 | akademia@beck.pl

Książki, czasopisma
nr. wew. 6 | dz.handlowy@beck.pl