Open access

W ramach rozwoju oferty publikacji naukowych z zakresu wszystkich gałęzi prawa Wydawnictwo C.H.Beck oferuje nowy sposób prezentacji naukowych treści autorskich – otwarty dostęp. Inicjatywa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ośrodków naukowych oraz reprezentujących ich Autorów, zarówno w zakresie promocji ich twórczości, jak i zaleceń MEiN co do zasad publikacji naukowych.

Otwarty dostęp do wydawanych przez nas drukiem publikacji naukowych poszerza ich zasięg, przez co bezpośrednio wpływa na ich cytowalność. To z kolei ma często wpływ na umieszczenie informacji o ich Autorach w bazach i na platformach międzynarodowych (platformach typu SSRN – Social Science Reasearch Network) a także podnosi rozpoznawalność Autorów w środowisku naukowym, także międzynarodowym.

Warunki publikacji, w tym ujęcie ich w otwartym dostępie są uzgadniane na etapie przyjęcia do publikacji dzieła naukowego przez Kolegium Wydawnicze C.H.Beck i szczegółowo opisane w https://www.beck.pl/zasady-publikacji/standardy-kwalifikowania-utworow/.

Udostępnienie wydawnictwa następuje na podstawie licencji Creative Commons o charakterze Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Licencja ta charakteryzuje się, uznaniem autorstwa, użyciem niekomercyjnym utworu, brakiem utworów zależnych. Szerzej na temat tej postaci licencji można przeczytać na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl, a szczegółowe brzmienie znajduje się pod  linkiem: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Mamy przekonanie, że oferta Wydawnictwa ukierunkowana na publikowanie w ramach otwartego dostępu odpowiada żywotnym, naukowym interesom Autorów oraz ośrodków naukowych, które reprezentują, a szeroki dostęp do wiedzy prawniczej wpłynie dynamizująco na rozwój nauki prawa.

Zachęcamy do nawiązania współpracy z Wydawnictwem opartej o otwarty dostęp do publikacji naukowych a także do korzystania z już opublikowanych monografii dostępnych.