Aktualności

I edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat prawa innowacji finansowych (FinTech)

Termin przesyłania prac i dokumentów, potrzebnych o udziału w Konkursie upływa 20 lipca 2024 r. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu jest odpłatny staż w Kancelarii partnerskiej konkursu, nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo C.H. Beck oraz publikacja artykułu naukowego opartego na pracy magisterskiej w dodatku specjalnym do „Monitora Prawniczego” Prawo Innowacji Finansowych (FinTech) 2025.

W ramach zgłoszenia do udziału w Konkursie należy nadesłać:

  1. prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniami;
  2. pracę magisterska;
  3. co najmniej jedną recenzje pracy magisterskiej;
  4. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające, że obrona pracy magisterskiej odbyła się w tej uczelni pomiędzy 1 maja 2022 r. a 15 lipca 2024 r.

Prace oceniane będą przez Jury Konkursu pod przewodnictwem dr. hab. prof. UEK Jana Byrskiego. Na jury składają się przedstawiciele świata nauki oraz współpracownicy renomowanych kancelarii wyspecjalizowanych w zakresie prawa innowacji finansowych.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 24 września 2024 r., podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa innowacji finansowych. Informacja o Zwycięzcy Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora.

Wymagane dokumenty należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej [email protected]. Szczegółowe zasady, wraz z oświadczeniami koniecznymi do wypełnienia celem uczestnictwa w Konkursie, określa Regulamin.