Aktualności

Informacja w mediach: dezinformacja, trolling, postprawda, fake news, deepfake

Pozyskiwanie wiarygodnych i sprawdzonych informacji staje się coraz trudniejsze. O tym, że warto być wyczulonym na to co się czyta i jak pozyskuje się informacje, można przeczytać we fragmencie artykułu, który pochodzi z książki „Prawo mediów” autorstwa dr hab. Katarzyny Chałubińskiej-Jentkiewicz, prof. ASzWoj oraz dr Moniki Nowikowskiej i jest zamieszczony na stronie 16. Edukacji Prawniczej.

„Rozwój Internetu umożliwił dostęp nie tylko do korzystania z różnych źródeł informacji, lecz także do ich tworzenia z pominięciem tradycyjnych dostawców informacji, działających z wykorzystaniem klasycznych już środków społecznego przekazu. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają różnego rodzaju serwisy informacyjne, portale, platformy udostępniania treści cyfrowych oraz tzw. media społecznościowe. Ten sposób pozyskiwania i rozpowszechniania informacji przyczynił się także do powstania źródeł informacji nieprawdziwych, sprzecznych z moralnością publiczną bądź naruszających dobra osobiste.

Media społecznościowe, podobnie jak media tradycyjne, mogą być wykorzystywane w kształtowaniu opinii publicznej. Nieprawdziwe informacje stały się także elementem wojny hybrydowej – wojny informacyjnej stanowiącej element wojny w cyberprzestrzeni. Należy zauważyć, że swoboda wypowiedzi i nieograniczone możliwości tworzenia treści i ich udostępniania w sieci, zakaz cenzury prewencyjnej stanowią podstawowe prawa rządzące przekazem treści także w nowoczesnych środkach społecznego przekazu. W warunkach ochrony tych wartości dochodzi do sytuacji ważenia interesów: publicznego, tam gdzie istotna i priorytetowa staje się potrzeba ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa, porządku czy moralności publicznej oraz praw i wolności innych osób oraz jednostkowego, interesu indywidualnego, który związany jest z wolnością słowa, prawem do komunikowania, obejmującego prawo do pozyskiwania lub rozpowszechniania informacji.

Zmierzch mediów tradycyjnych to fakt, który związany jest z ekspansją tzw. nowych mediów, czyli przede wszystkim tych interaktywnych środków przekazywania informacji. Tym zmianom na rynku mediów towarzyszą nowe zjawiska, do których zaliczymy m.in. postprawdę, dezinformację, fake news. Rozwój ery cyfrowej, który miał sprawić, że świat będzie bardziej funkcjonalny, równocześnie utworzył pole dla wielu zagrożeń, które rosną w siłę w bardzo dynamicznym tempie. Chcąc uzyskać informacje o otaczającym świecie i aktualnych wydarzeniach, coraz trudniej odróżnić prawdę od fikcji. Odbierając informacje z coraz większej liczby źródeł, konieczne staje się bardzo krytyczne podchodzenie do przekazywanych faktów, uwzględniając coraz bardziej powszechne techniki zniekształcania rzeczywistości, takie jak propagowanie informacji nieprawdziwych fake news czy też wideo stworzonych w technologii deepfake.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu na stronie: Edukacjaprawnicza.pl oraz do wejścia na stronę i ściągnięcia numeru.