Aktualności

IV Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2017

Data i miejsce: 27-28 kwietnia 2017, Service Tower, ul. Chałubińskiego 8, w Warszawie

Wydarzenie, jak co roku, pozwoli na spotkanie przedstawicieli praktyki i nauki prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego: sędziów, adwokatów i radców prawnych, pełnomocników profesjonalnych, doradców restrukturyzacyjnych i przedsiębiorców.
Kilkuset partycypantów wymieni się doświadczeniami, tak by stosowanie przyjętych regulacji było możliwe i uniwersalne w skali kraju.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu podjęte zostaną podjęte dwie grupy tematów.

Po pierwsze, zagadnienia stosowania przepisów prawa restrukturyzacyjnego na dalszym etapie przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych m.in.: zagadnienia związane z zawieraniem układu, zatwierdzaniem układu, rolą rady wierzycieli czy wykonywaniem zawartych układów. Podobnie otwarte postępowania sanacyjne dojrzały do etapów, które pozwalają postawić kolejne istotne pytania o wykładnie i tym samym praktykę stosowania przepisów.

Po drugie, podjęte zostaną aktualne wątki związane z gałęzią prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, takie jak: dyskusja nad propozycjami zmian ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego przedstawionymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz dyskusja nad zgłoszonymi w tym zakresie uwagami, dyskusja nad zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością karną uczestników postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego, czy też dyskusja nad praktycznymi problemami związanymi z zastosowaniem popularnej instytucji prawnej – tzw. pre-packu, – czyli przygotowanej upadłości.

Formularz rejestracyjny oraz szczegóły dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie internetowej: KongRes.allerhand.pl