Aktualności

IX Ogólnopolska Konferencja PZP. Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe po roku obowiązywania ustawy

IX Ogólnopolska Konferencja PZP. Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe po roku obowiązywania ustawy

Jakie są najistotniejsze trudności praktyczne w kontekście pierwszego roku stosowania przepisów nowego PZP?

Zapraszamy na „IX Ogólnopolską Konferencję PZP. Nowe prawo zamówień publicznych”, w trakcie której 24 wybitnych prelegentów w 4 panelach dyskusyjnych omówi m.in.:

  • problemy wdrażania urzędowej platformy cyfrowej e-zamówienia,
  • zagadnienie konfliktu interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • wymagania podmiotowe przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie publiczne,
  • problem klauzul abuzywnych w warunkach zamówienia,
  • podstawy odrzucenia oferty przetargowej.

Termin: 14 marca 2022 r.

Zapisy i szczegóły dostępne są na:

https://bit.ly/34ODLZe