Aktualności

IX. Polsko-Niemieckie Forum Compliance

Zapraszamy na IX. Polsko-Niemieckie Forum Compliance, które odbędzie się 23 października, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Compliance kojarzy się współcześnie już nie tylko z wymogami branż regulowanych. Dzięki zaleceniom Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW realizacja funkcji compliance stała się ponadbranżowym standardem dla spółek publicznych, wywierając także znaczący wpływ na pozostałych uczestników obrotu. Kolejnym impulsem dla wdrażania systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems, CMS) w przedsiębiorstwach będzie wejście w życie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która odwołuje się do takich narzędzi CMS jak prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających czy procedury zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) i ochrony sygnalisty.

Tegoroczna edycja Polsko-Niemieckiego Forum Compliance poświęcona będzie najbardziej aktualnym kierunkom rozwojowym compliance:

  • Projektowanym zmianom w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
  • Trendom w standaryzacji i metodyce zarządzania zgodnością ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych Standardów GPW odnośnie systemów przeciwdziałania korupcji i compliance;
  • Inicjatywom prawodawczym w zakresie ochrony sygnalisty.

Pełny program Forum dostępny jest TUTAJ.

Forum odbędzie się dn. 23 października (wtorek) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział w forum jest bezpłatny zgodnie z warunkami określonymi przez organizatora; rejestracja możliwa jest przez FORMULARZ ONLINE.