Aktualności

Jak będą kształtować się przepisy Kodeksu karnego po nowelizacji z 7 lipca 2022 r.?

Odpowiedź znajdą Państwo w publikacji autorstwa adw. dra Mariusza Olężałka oraz adw. dra Piotra Bogackiego.

Książka prezentuje dwustan, czyli posiada porównanie przepisu obecnie obowiązującego KK i przepisu po zmianie, a także komentarze do obu wersji przepisów. Pozwoli to w praktyce prawniczej na ocenę, która wersja – czy ta stara czy nowa – jest względniejsza, czyli korzystniejsza w rozumieniu art. 4 KK dla klienta adwokata czy radcy prawnego.

Komentarz został wzbogacony o aktualne orzecznictwo oraz liczne przykłady, co pozwoli lepiej zrozumieć przedmiotową nowelizację.

Zapraszamy do księgarni!