Aktualności

Konferencja „Dostęp do informacji publicznej”

Konferencja Dostęp do informacji publicznej 15 lat stosowania ustawy w praktyce

Konferencja Dostęp do informacji publicznej
15 lat stosowania ustawy w praktyce

22.6.2016 r. w Warszawie na Uczelni Łazarskiego odbyła się konferencja poświęcona tematyce dostępu do informacji publicznej, zorganizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck oraz Uczelnię Łazarskiego. Patronem Honorowym wydarzenia był Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Konferencja miała unikalną formułę. Część pierwsza skupiona była wokół tradycyjnych wykładów, podczas których eksperci wskazywali najważniejsze kwestie związane z realnym stosowaniem zasad dostępu do informacji dla obywateli. W gronie prelegentów znaleźli się: prof. Przemysław Szustakiewicz, dr Marlena Sakowska-Baryła, dr Grzegorza Sibiga, r.pr. Kamila Kędzierska.

Część druga miała charakter warsztatowy. Uczestnicy konferencji przy wsparciu ekspertów z dziedziny dostępu do informacji publicznej rozwiązywali konkretne problemy, z którymi na co dzień spotykają się w swoich jednostkach. Poszczególne grupy prowadzone były przez: dr Piotra Sitniewskiego, dr Marlenę Sakowską-Baryłę, r.pr. Kamilę Kędzierską oraz r.pr. Barbarę Pietrzak.