Aktualności

Konferencja Kadry i Płace 2019

Konferencja Kadry i Płace 2019

13-14 grudnia 2018 roku

kluczowa konferencja dla kadr i płac dotycząca najnowszych zmian w przepisach

Przełom roku to okres wzmożonej działalności ustawodawcy. Każda wprowadzona zmiana wymusza obowiązek dostosowania się do jej wymogów przez podmioty, których dotyczy. Tym razem obszarem,
który z punktu widzenia przepisów prawa podlegać ma licznym modyfikacjom, są kadry i płace.

Wiemy, jak trudne może być implementowanie zmieniających się przepisów. Dlatego, by zapewnić Państwu komfortowe wejście w nowy rok zapraszamy na Konferencję Kadry i Płace 2019, która pozwoli wszystkim zainteresowanym zapoznać się z profilem wspomnianych zmian. Uczestnicy zdobędą wiedzę o nowych obowiązkach w zakresie kadr i płac, nałożonych na nich przez ustawodawcę i podlegających realizacji
od początku przyszłego roku.

Prelegentami Konferencji jest jedenastu topowych wykładowców, będących ekspertami w swoich dziedzinach. Dzięki temu uczestnictwo w Konferencji pozwoli Państwu na uzyskanie fachowej i konkretnej wiedzy na temat wszystkich najnowszych zmian w obszarze kadr i płac i wyjaśnienie powstałych wątpliwości.

Podczas wykładów poruszone zostaną między innymi kwestie związane z dokumentacją pracowniczą, zasadami prowadzenia akt osobowych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zmianami w przepisach ZUS, związkami zawodowymi, zatrudnianiem cudzoziemców, RODO czy wyborem pomiędzy PPK a PPE.

Dodatkowo, w ramach stolików eksperckich, będą mieli Państwo możliwość skonsultowania się z naszymi wykładowcami, co pozwoli na przedyskutowanie wdrożenia najważniejszych zmian w Państwa organizacji.

Szczegółowe informacje na temat konferencji >>