Aktualności

Nowelizacja ustawy o KRS – szkolenie

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom nowelizacji wprowadzającej istotne zmiany w kilkunastu aktach prawnych, w tym m.in. w: ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawie o notariacie, ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, Kodeksie spółek handlowych, Prawie upadłościowym, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawach podatkowych. Podane zostaną jej podstawowe założenia, jak i konsekwencje jej wprowadzenia do systemu prawnego. Uczestnik dowie się m.in.:

  1. Jakie są nowe obowiązki w zakresie złożenia rocznego sprawozdania finansowego dla podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego?
  2. W jaki sposób funkcjonować będzie Centralne Repozytorium Elektronicznych Aktów Notarialnych?
  3. Jak szeroki jest po zmianie ustawy zakres działań kuratora dla osoby prawnej?
  4. Czy kurator osoby prawnej może wziąć udział w przetargu?
  5. Czy kurator osoby prawnej może reprezentować ją w postępowaniu sądowym?
  6. Czy kurator może zbyć/nabyć nieruchomość należącą do osoby prawnej/na jej rzecz?
  7. Kto pokrywa koszty działania kuratora i czy mogą one obciążyć np. wspólników spółki z o.o. czy akcjonariuszy?
  8. Jak uregulowana jest odpowiedzialność za działania kuratora?

TERMIN: 19 września 2018

MIEJSCE: Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, Warszawa

PROWADZĄCY: SSR dr Łukasz Zamojski

Szczegóły i zapisy na stronie konferencji >>