Aktualności

Konferencja Podatkowa 2018: Nowe narzędzia kontroli i obowiązki informacyjne przedsiębiorców – JPK, STIR, elektroniczne kasy rejestrujące, split payment, pierwsze doświadczenia związane z RODO

Serdecznie zapraszamy na organizowaną w ramach Beck Akademii Konferencję Podatkową 2018.

Celem Konferencji jest kompleksowe omówienie najnowszych zmian podatkowych związanych z wdrażaniem szeroko pojmowanej elektronizacji i nowoczesnej technologii, a przede wszystkim związanych z tymi zmianami problemów osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie.

Nieuchronnie zmieniająca się rzeczywistość potwierdzana jest kolejnymi nowelizacjami przepisów podatkowych przez polskiego ustawodawcę. Wychodząc z tą inicjatywą mamy na uwadze aktualne obawy przedsiębiorców.

Na konferencji omówione zostaną: JPK, STIR, elektroniczne kasy rejestrujące, split payment, pierwsze doświadczenia związane z RODO oraz inne czekające na podatników zmiany związane z uszczelnianiem systemu i wprowadzaniem narzędzi ułatwiających kontrolę przedsiębiorców.

Elektronizacja i wyzwania z nią związane zostaną omówione przez przedstawicieli pełnomocników, przedstawicieli nauki, Ministerstwa Finansów, NSA i Prokuratury Krajowej.

Naszymi prelegentami będą: dr Irena Ożóg, prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, adw. doradca podatkowy Jacek Matarewicz, doradca podatkowy Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy Krystyna Szydłowska, radca prawny Radosław Bulejak.

Za udział w konferencji doradcy podatkowi otrzymają 5 punktów z systemu oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Konferencja objęta jest Patronatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

<<Wiecej informacji o Konferencji i zapisy>>