Aktualności

Konferencja: Rynek finansowy w Polsce. Misselling. Postawy uczestników rynku. Świadomość i edukacja

W imieniu organizatorów, Instytutu Nauk Ekonomicznych i Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego REK-FIN Uniwersytetu Wrocławskiego, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – związku pracodawców, oraz Patrona Honorowego – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapraszamy do udziału w II Krajowej Konferencji Konsumenckiej. Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się pod hasłem:

Rynek finansowy w Polsce.

Misselling. Postawy uczestników rynku. Świadomość i edukacja

 

Ostatnie lata, to okres dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski, któremu towarzyszyły różnorodne zjawiska na rynku usług finansowych. Były wśród nich zarówno te wspierające rozwój,
jak i generujące problemy wymagające zaangażowania czy wprost interwencji ze strony interesariuszy tego rynku. Dobrze funkcjonujący rynek finansowy, uznawany powszechnie za niezbędny element wzrostu gospodarczego i społecznego, wymaga zaangażowania jego uczestników w stopniu pozwalającym mu na budowanie jego zrównoważonego charakteru, odpowiednią ochronę praw uczestników rynku, zachęcanie do odpowiedzialnych działań i współpracy w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego oraz budowanie zaufania.

Takie cele przyświecają organizatorom II Krajowej Konferencji Konsumenckiej, którzy liczą na udział w debacie wszystkich grup interesariuszy rynku usług finansowych. Rzeczowa dyskusja
w gronie naukowców, ekspertów i praktyków biznesu, przedstawicieli organizacji samorządowych, organizacji konsumenckich i urzędów centralnych może pozwolić nie tylko na opisanie dotychczasowych doświadczeń z wielu perspektyw, ale również na wypracowanie rekomendacji na przyszłość.

 

Więcej informacji i program >>