Aktualności

Kongres Prawników Polskich

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka podjęły decyzję o zorganizowaniu Kongresu Prawników Polskich. Jego tematem przewodnim ma być obrona wolności i praw obywatelskich.

Przedstawiciele zawodów prawniczych dostrzegają na co dzień, jak ogromny postęp dokonał się w dziele integracji i harmonizacji prawa wspólnotowego. Sądy w Polsce muszą gwarantować taki sam standard jak sądy w innych krajach Europy. Uczestnicy dyskutować będą podczas Kongresu, jak sprawić, aby sądy cieszyły się zaufaniem publicznym, gwarantowały każdemu prawo do sądu i jaka jest w tym rola sędziów, adwokatów oraz radców prawnych.

Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20 maja 2017 r.  w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przy Placu Sławika i Antalla 1.
To największe tego typu wydarzenie w najnowszej historii Polski.

Partnerem Kongresu jest Wydawnictwo C.H.Beck.

Szczegóły, program i zapisy na stronie Kongresu >>