Duże Komentarze – Beck Hart Nomos

Info

Prestiżowa seria komentarzy anglojęzycznych z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego, wydana staraniem liderów na rynku literatury prawniczej – niemieckich wydawnictw C.H.Beck i Nomos, we współpracy z oksfordzkim wydawnictwem Hart Publishing pod wspólną marką BECK•HART•NOMOS.

Grono autorskie, gromadzące wybitnych międzynarodowych prawników, przybliża specjalistyczne obszary tematyczne w formie komentarzy oraz opracowań monograficznych, z takich obszarów tematycznych jak: międzynarodowy arbitraż i alternatywne metody rozstrzygania sporów, międzynarodowe prawa umów, prawo własności intelektualnej, ochrona danych osobowych, prawo handlowe, prawa konkurencji, zamówienia publiczne, unijne prawo traktatowe.

→ Sprawdź publikacje dostępne w serii