Edukacja Prawnicza

Info

Kwartalnik edukacyjny najchętniej czytany przez studentów prawa, poszerzający ogólną wiedzę prawniczą oraz zawierający materiały niezbędne w czasie przygotowywania do egzaminów. W każdym numerze umieszczamy aktualności, kazusy, przegląd orzecznictwa sądów powszechnych oraz NSA.

Na łamach czasopisma pojawiają się także, tak interesujące wszystkich studentów, informacje o stażach, stypendiach zagranicznych oraz praktykach zawodowych.

Edukacja Prawnicza to również portal z działami współtworzonymi przez samych Studentów: Aktualności, Baza Studenta, prace magisterskie. Jest również zakładka Kariera, zawierająca oferty pracy i praktyk oraz szablony CV i listów motywacyjnych.

Portal EP wzbogacony jest o funkcje społecznościowe m.in. forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać informacje i opinie na temat wydziałów, wykładowców oraz codziennych studenckich spraw.

www.edukacjaprawnicza.pl