Studia Prawa Prywatnego

Info

Jest to kwartalnik związany z serią System Prawa Prywatnego. Publikowane w nim teksty dotyczą zagadnień omawianych w obrębie dwudziestu tomów Systemu Prawa Prywatnego, tzn. prawa cywilnego, rodzinnego, autorskiego, zagadnień własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Poszczególne zeszyty zawierają dwa lub trzy obszerniejsze opracowania wspomnianych zagadnień. Teksty przygotowane są w konwencji przyjętej dla Systemu Prawa Prywatnego.

czasopisma.beck.pl