Aktualności

Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych

Beck_Akademia

Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych

Konferencje „Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych„, które odbędzie się w terminie 16.10.2014 r. Szkolenie adresowane jest do osób, które na co dzień stykają się z Prawem zamówień publicznych. Interesujące i przydatne informacje na temat najnowszych zmian w Prawie zamówień publicznych uzyskają w trakcie szkolenia członkowie komisji przetargowych, kierownicy jednostek zamawiających oraz pracownicy wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnikami szkolenia powinny być osoby posiadające co najmniej podstawową wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych.
Dowiedz się więcej→