Aktualności

Nowelizacja ustawy o e-doręczeniach od 3.7.2021 r.

Od 3 lipca 2021 r. doręczenie pisma za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego.

Iuscase – nowoczesny system do organizacji pracy zespołu prawnego – po zintegrowaniu sprawy z Portalu ze sprawą w Iuscase, będzie automatycznie pobierał jedynie nazwy pism udostępnionych w Portalu. Dzięki temu, Portal nie będzie traktował tychże pism jako odczytane.

Użytkownik Iuscase sam zdecyduje o pobraniu pisma poprzez naciśnięcie nowego, dedykowanego przycisku.


Nowelizacja ustawy o e-doręczeniach od 3.7.2021 r. – w Iuscase masz to pod kontrolą

Dowiedz się jak →