Aktualności

Ogólnopolska Konferencja „Akty stanu cywilnego a praktyka notarialna”

Już za tydzień, 9 czerwca 2022 r., odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Akty stanu cywilnego a praktyka notarialna”.

12 wybitnych prelegentów w 3 panelach dyskusyjnych omówi zagadnienia dotyczące zakresu i formy zamieszczanych w rejestrze danych oraz zasady dotyczące zmiany treści aktu stanu cywilnego.

Konferencja adresowana jest do notariuszy, kierowników urzędów stanu cywilnego, sędziów, a także adwokatów i radców prawnych zaangażowanych w przygotowywanie czynności notarialnych.

Zapraszamy do zapisów