Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko w procedurach prawnych

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej konferencji Naukowej „Dziecko w procedurach prawnych” , która odbędzie się 25 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dziecko w toku procesu może pojawić się w różnych rolach – pokrzywdzonego, sprawcy, świadka czy uczestnika postępowania. W procedurze karnej mamy do czynienia z przyjaznym trybem przesłuchania, natomiast w cywilnej z wysłuchaniem dziecka poza sala sądową. Prawo administracyjne również nie wyklucza uczestnictwa dziecka w procedurze. Często to głos dziecka jest niezwykle istotny i decydujący dla rozstrzygnięcia, dlatego jego udział ma zasadnicze znaczenie dla poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Celem konferencji jest przedstawienie roli dziecka w procedurach oraz ujawnienie szans i zagrożeń związanych z jego uczestnictwem w postępowaniu. Ważnym aspektem jest również sformułowanie wniosków de lege ferenda.

Szczegóły wydarzenia i program >>