Aktualności

Ogólnopolska KONFERENCJA NAUKOWA KPC 2019. Łódź

Omówienie nowego kształtu polskiego procesu cywilnego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo C.H.Beck zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nowy kształt polskiego procesu cywilnego”, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Data: 6.12.2019 r.
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Dr. Stefana Kopcińskiego 8/12
90-033 Łódź

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r.

Podczas 3 paneli dyskusyjnych omówione zostaną najważniejsze problemy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r., czyli m.in.:

  • instytucja nadużycia prawa procesowego,
  • nowe zasady organizacji postępowania,
  • istotne zmiany w postępowaniu dowodowym ,
  • postępowanie w sprawach gospodarczych,
  • zmiany w postępowanie nakazowym i upominawczym,
  • nowelizacja zasad wyrokowania,
  • nowy kształt postępowania apelacyjnego.

 

Dowiedz się więcej o konferencji >>