Aktualności

„Palestra” dostępna w Systemie Legalis

Od lutego 2024 r. miesięcznik Palestra – Pismo Adwokatury Polskiej dostępny jest dla użytkowników Systemu Legalis.

Palestra” jest najstarszym periodykiem prawniczym wydawanym przez środowisko adwokackie. Aktualnie jest wydawany przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie jako Pismo Adwokatury Polskiej.

W Systemie Legalis dostępne są numery „Palestry” z roku 2022 i 2023. Zasoby te będę sukcesywnie uzupełniane o bieżące oraz kolejne, archiwalne numery.

Zapraszamy do czytania w Systemie Legalis: legalis.pl →