Aktualności

Prawo podatkowe – prof. Modzelewski

Komentarze_Modzelewski_legalis

Prawo podatkowe – prof. Modzelewski
Nowy moduł specjalistyczny w Systemie Legalis

Wydawnictwo C.H.Beck od marca 2015 r. oferuje swoim Klientom nowe treści z zakresu prawa finansowego i podatkowego, tworzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, wydawane w serii „Prawo Podatkowe”.

Autorami książek są wybitni specjaliści z zakresu polskiego prawa podatkowego, którzy są również praktykami – pracownikami lub doradcami podatkowymi w Instytucie Studiów Podatkowych. Wszystkie publikacje powstają pod redakcją naukową prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego.
Komentarze te zgromadzone zostały w jednym, specjalistycznym module Systemu Informacji Prawnej Legalis „Prawo podatkowe – prof. Modzelewski”.

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż po raz pierwszy komentarze prof. Modzelewskiego dostępne są on-line oraz publikowane wyłącznie w Systemie Legalis.
Moduł „Prawo podatkowe – prof. Modzelewski” oferuje zatem dostęp m.in. do komentarzy:

  • Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług
  • Komentarz do Dyrektywy 2006/112/WE
  • Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym
  • Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Komentarz do podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
  • Komentarze do Dyrektyw UE dotyczące podatków bezpośrednich

oraz wielu innych specjalistycznych wydawnictw Instytutu analizujących zmiany w prawie podatkowym.

W celu skorzystania z bezpłatnego, testowego dostępu do Systemu Legalis zapraszamy do kontaktu z Doradcą Klienta, tel. 800 800 025 lub (22) 311 22 22,
e-mail: [email protected] lub poprzez stronę www.testuj.legalis.pl/komentarze_podatkowe/