Aktualności

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski o najnowszym komentarzu oraz nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Komentarz zawiera zmiany z ustaw:

  • o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Publikacja nie tylko uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny, ale także prezentuje kilka stanów Prawnych biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie reguły intertemporalne i wynikające stąd potrzeby praktyków.