Aktualności

Spotkanie autorskie – 3. wydanie Komentarza do „Prawa rynku nieruchomości”

14 listopada 2023 r. w księgarni C.H.Beck przy Al. „Solidarności” 83/89 odbyło się spotkanie autorskie z adw. Dariuszem Okolskim, redaktorem publikacji „Prawo rynku nieruchomości. Prawo budowlane. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Ustawa deweloperska. Własności lokali. Ochrona praw lokatorów. Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz”.

Podczas spotkania był czas nie tylko na wspomnienia związane z redakcyjną stroną projektu, ale też przywoływano historie dotyczące 1. i 2. wydania książki. Nie zabrakło podziękowań, życzeń i gratulacji składanych na ręce zespołu autorskiego oraz przedstawicieli Wydawnictwa.

Dariusz Okolski – adwokat i radca prawny, od 2005 r. prowadzi własną kancelarię w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie prawa zobowiązań, prawa obrotu nieruchomościami, umów inwestycyjnych, umów o roboty budowlane, umów najmu oraz umów o wspólnym przedsięwzięciu typu joint venture pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi.

Praktyczny komentarz do przepisów 8 aktów prawnych związanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości!

W publikacji omówiono przepisy prawne dotyczące poniższych regulacji:

  • Prawo budowlane;
  • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;
  • Kodeks cywilny (art. 647–678, umowa o roboty budowlane, najem);
  • ustawa o własności lokali (art. 2–3 oraz 7–10, ustanowienie własności lokali);
  • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 19a–19s, najem okazjonalny, najem instytucjonalny);
  • ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym;
  • ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W opracowaniu Autorzy przywołali liczne orzecznictwo, a także poglądy doktryny.

Zapraszamy do zakupów w księgarni internetowej oraz księgarniach stacjonarnych C.H.Beck.