Aktualności

Spuścizna Jana Brzechwy jako prawnika! Nowość w ofercie C.H.Beck

Jan Brzechwa zapisał się w świadomości zbiorowej głównie jako poeta. Był on jednak nie tylko błyskotliwym literatem, ale także prawnikiem międzynarodowego formatu, cenionym specjalistą z zakresu prawa autorskiego w Polsce i na świecie, zwłaszcza jako aktywny działacz ZAiKS-u.

Monografia pt.: „Brzechwa. Poeta w adwokackiej todze” jest pierwszym opracowaniem spuścizny Brzechwy jako prawnika. Przedstawia jego dorobek piśmienniczy w języku polskim, francuskim i włoskim oraz wpływ działalności na treść i doktrynę prawa w Polsce.

W publikacji przedstawiono:

  • biografię J. Brzechwy jako adwokata,
  • analizę krytyczną dorobku J. Brzechwy,
  • charakterystykę J. Brzechwy jako prawnika,
  • wybrane sprawy powojenne.

Redaktorem publikacji jest prof. Przemysław Polański.

Zapraszamy do księgarni: