System Informacji Prawnej Legalis

 Dlaczego warto korzystać z Systemu Informacji Prawnej Legalis
  • Ponad 25 lat doświadczeń Wydawnictwa C.H.Beck na polskim rynku w tworzeniu dzieł autorskich najwyższej próby.
  • Dostęp do wszystkich, cenionych komentarzy Wydawnictwa C.H.Beck.
  • Jakość gwarantowana przez autorytety i wiedzę Autorów publikujących w Wydawnictwie C.H.Beck.

System Legalis oferuje autorskie treści precyzyjnie powiązane z aktami prawnymi i orzeczeniami. Zawierają one cenione przez prawników komentarze, monografie oraz opinie i artykuły problemowe z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck, publikowane w najbardziej znanych seriach książkowych.

Systemy prawa wspierają prawników w najtrudniejszych sprawach, wymagających systemowego spojrzenia na całą gałąź prawa.

W Bazie Legalis znajdą Państwo komplet aktów źródłowych od 1918 r., a także ogromną bazę orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz zbiór wzorów pism i formularzy.

→ legalis.pl


Rodzinę produktów Systemu Legalis uzupełniają:

  • Legalis Administracja, funkcjonujący pod adresem gov.legalis.pl, dedykowany administracji publicznej, szczególnie jednostkom samorządu terytorialnego. Uwzględnia potrzeby informacyjne wszystkich najważniejszych wydziałów i jednostek organizacyjnych.
  • Legalis Księgowość Kadry Biznesbiz.legalis.pl – system dedykowany firmom, przeznaczony głównie dla księgowych, kadrowych, specjalistów ds. płac, BHP, a także innych specjalistów analizujących przepisy prawa.
  • Iuscaseiuscase.pl – system do zarządzania pracą w kancelarii prawnej. Intuicyjny w obsłudze, dostępny z każdego miejsca, bezpieczny i pozwalający oszczędzić czas. Iuscase jako pierwszy system na rynku oferuje integrację z portalami informacyjnymi sądów powszechnych.