Aktualności

V edycja Konkursu im. prof. Zbigniewa Radwańskiego rozstrzygnięta!

V edycja ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego rozstrzygnięta!

Spośród nadesłanych prac, nagrodzone zostały dwie prace ex aequo:

  • Pani dr Małgorzaty Pohl-Michałek pt. „Party Autonomy in Light of 1980 United Nations Convention  on Contracts for the International Sale of Goods”
  • Pani dr Magdaleny Deneki pt. „Uprawnienia ze współwłasności ułamkowej  według Kodeksu cywilnego”

Informacja o wyniku konkursu została ogłoszona przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu
Prof. Adama Olejniczka podczas XII Zjazdu Katedr Prawa Handlowego w Katowicach.
Wydawnictwo C.H.Beck gratuluje zwycięzcom.