Aktualności

VI Edycja Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego – wydłużony termin składnia prac!

Z powodu pandemii i wynikających z tego tytułu utrudnień, wydłużamy termin zgłaszania prac dla kandydatów na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego.

Termin zgłaszania i przyjmowania prac upływa z końcem marca 2021 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym konkurs@beck.pl lub pod adresem Wydawnictwo C.H.Beck, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa (z dopiskiem Konkurs).

Regulamin → Oświadczenie →