Aktualności

VII Edycja Konkursu im. Prof. Z. Radwańskiego rozstrzygnięta

Siódma edycja ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego rozstrzygnięta!

Laureatem nagrody głównej został Pan dr Adrian Malicki za pracę pt. „Treść i wykonywanie współwłasności w częściach ułamkowych”.

Informacja o wynikach konkursu została ogłoszona przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu Prof. Piotra Machnikowskiego podczas XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego w Lublinie.

Wydawnictwo C.H.Beck gratuluje zwycięzcy.