Aktualności

Wręczenie nagrody im. Prof. Zbigniewa Radwańskiego na Zjeździe Cywilistów

W dniach 24-25 września 2018 r. w Centrum Dydaktycznym WPiA UJ w Krakowie odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. Tematem przewodnim Zjazdu była aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr.

W czasie Zjazdu zostały również ogłoszone wyniki Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego. Inicjatorem IV edycji tego prestiżowego konkursu jest Wydawnictwo C.H.Beck.

Spośród nadesłanych prac nagrodzona została praca Pani dr Magdaleny Anny Bławat pt. „Konwersja nieważnych czynności prawnych”.

Informacja o wyniku konkursu została ogłoszona przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu Prof. Adama Olejniczka. Nagrodą główną w Konkursie im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego jest publikacja zwycięskiej pracy w limitowanej serii Instytucje Prawa Prywatnego Wydawnictwa C.H.Beck.

Wydawnictwo C.H.Beck gratuluje zwycięzcy!