Aktualności

XXII KONGRES ABI

„SPRAWDZIAN GOTOWOŚCI DO RODO”

11 – 13 kwietnia 2018 r., Pałac Żelechów

Kongres poświęcony sprawdzeniu przygotowania do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Kongres ma pozwolić jego uczestnikom zweryfikować, czy w sposób prawidłowy i kompletny dostosowali swoją jednostkę organizacyjną do RODO, a siebie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Podczas Kongresu krok po kroku przeprowadzony zostanie sprawdzian gotowości do wypełniania obowiązków RODO oraz do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Nie zabraknie też okazji do kuluarowych dyskusji z ekspertami oraz ABI z różnych organizacji.

Dyskusje i wystąpienia na Kongresie poprowadzą eksperci praktycy uczestniczący w projektach wdrażania RODO w wielu podmiotach różnych branży, jak również w podmiotach publicznych.

Kongres ABI to najważniejsze doroczne spotkanie środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce, organizowane od 1999 r., na którym omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące i praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w podmiotach ze sfery publicznej i prywatnej, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

Zapraszamy do udziału w Kongresie!

Wszelkich informacji na temat XXII Kongresu ABI na stronie www.ensi.net