Aktualności

Zamknięcie roku 2021! Nowość w ofercie C.H.Beck

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2021 wraz z wzorami dokumentów opisane zostały w publikacji „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021” pod red. prof. Artura Hołdy.

Tak o opracowaniu mówi jej Redaktor:

„Podatkowe i bilansowe zamknięcie toku 2021” to jedyna na rynku publikacja łącząca omówienie pełnego rozliczenia bilansowego (sprawozdania finansowe, czynności związane ze sporządzaniem e-sprawozdań, inwentaryzacja, ustalanie wyniku finansowego, podatek odroczony itd.) z zagadnieniami podatkowymi (przychód podatkowy, koszty uzyskania przychodów, ulgi podatkowe, rozliczanie strat podatkowych, ustalanie podstawy opodatkowania).

Pragnę zwrócić uwagę, że większość zagadnień podatkowych jest omawiana w powiązaniu z rozwiązaniami bilansowymi (rozważania podatkowe są prowadzone równolegle z bilansowymi). Książka zawiera również zagadnienia pośrednio związane z zamknięciem rocznym – istotne dla rozliczeń księgowych i podatkowych (np. SLIM VAT, JPK, MPP, VAT e-commerce, tzw. biała lista podatkowa).

Uwzględnia i omawia zmiany, które weszły w życie w 2020 r. i 2021 r., mające wpływ na zamknięcie 2021 r. (np. zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, nowe obowiązki w zakresie CIT dla tzw. spółek nieruchomościowych, zmiany w cenach transferowych, estoński CIT). Zaletą pracy jest objętość i szczegółowość ujęcia aplikacyjnego, a także przekrojowy charakter. To praktyczny przewodnik dla księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych i radców prawnych. Wyróżnia ją nowatorski charakter, ujęcie i układ treści, sposób przekazu skomplikowanej materii oraz interdyscyplinarny charakter (bilansowo-podatkowy).”

Książka zawiera Bonus – 3-miesięczny dostęp do pełnej wersji Legalis Księgowość Kadry Biznes.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!