Aktualności

Zaproszenie na konferencję dotyczącą finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego

Serdecznie zapraszamy radców prawnych, adwokatów, a także sędziów i prokuratorów i oczywiście aplikantów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim i Polski Związek Firm Deweloperskich, przy udziale Wydawnictwa C.H.Beck pt. „Finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego oraz terminy w działalności deweloperskiej”.

W ramach tak szeroko zakreślonej tematyki pragniemy szczególną uwagę poświęcić rachunkom otwartym i zamkniętym oraz problematyce przedawnienia roszczeń.

Konferencja odbędzie się w Opolu w dniu 19 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja jest bezpłatna, a za udział w konferencji będą wydawane certyfikaty potwierdzające uzyskanie 10 pkt szkoleniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, zamieszczone będą na stronie internetowej konferencji:

http://finansowanie-deweloperzy.eu

http://pzfd.pl/finansowanie-przedsiewziecia-deweloperskiego-oraz-terminy-dzialalnosci-deweloperskiej/