Aktualności

Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości – Konferencja

W Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2017 roku odbędzie się zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL. Zjazdowi towarzyszy międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie MEDEL, Katedrę Postępowania Karnego i Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja poświęcona jest tematowi: „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości”

Założeniem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji o ponadnarodowych standardach w zakresie zarządzania sądami oraz uregulowania pozycji sędziego w perspektywie prawa stron do rzetelnego wymiaru sprawiedliwości. Międzynarodowy wymiar konferencji ma na celu uzyskanie rzetelnej i szerokiej perspektywy odnośnie możliwych modeli organizacji i funkcjonowania sądownictwa oraz związanych z tym konsekwencji.

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, Krajowej Rady Sądownictwa, Prezydenta Miasta Krakowa, jak również Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja objęta jest patronatem Wydawnictwa C.H.Beck

Rejstracja przewidziana jest w pierwszym etapie do 25 listopada 2017r., a następnie w miarę dostępnych miejsc do 1 grudnia 2017r.
Dane do strony internetowej i rejestracji : www.law.uj.edu.pl/zarzadzanie-sadami/